• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Правила прийому дітей

Шановні Батьки! Ми змінили правила прийому дітей в ЗДО в умовах воєнного стану.

Правила прийому дітей

Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі компенсуючого типу, дитячому садку №24 «Сонечко» ,здійснюється відповідно до законів України «Про освіту» , «Про дошкільну освіту» , «Про охорону дитинства» , Базового компоненту дошкільної світи та інших нормативно правових актів України.

Зарахування до закладу дошкільної освіти, переведення та відрахування.

Зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини. Прийом заяв про зарахування дітей закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника закладу дошкільної освіти. Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти. До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються: копія свідоцтва про народження дитини; медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Для зарахування дитини з ООП до спеціальних груп в умовах воєнного стану

до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень слуху, зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку). Звернутись до ІРЦ за місцем тимчасового проживання дитини та батьків , отримати висновок або провести первинну комплексну оцінку розвитку дитини .

Щодо проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей, які знаходяться за кордоном та на окупованих територіях, або змінили місце проживання.
Згідно із змінами до положення про інклюзивно-ресурсний центр, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2022 № 979, у період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) для осіб, які здобувають загальну середню освіту та тимчасово перебувають за кордоном, або для осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, під час переходу між рівнями освіти дія висновку, який використовувався у процесі здобуття освіти на попередньому рівні освіти, подовжується на строк дії воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду). У такому випадку з метою визначення актуальних потреб та можливостей дитини, динаміки її розвитку вивчення дитини може проводитись командою психолого-педагогічного супроводу, якщо дитина навчається в інклюзивному класі (групі), або психолого-педагогічним консиліумом, якщо дитина здобуває освіту у спеціальному закладі освіти. Повторна комплексна оцінка для таких здобувачів освіти має бути проведена не пізніше ніж через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду), повернення здобувача освіти з закордону, виїзду його на підконтрольну Україні територію або повернення тимчасово окупованої території, на якій проживає здобувач освіти, під загальну юрисдикцію України та відновлення конституційного ладу України на цій території. В окремих випадках повторна комплексна оцінка розвитку дитини між рівнями освіти може бути проведена в онлайн режимі фахівцями ІРЦ, які проводили первинну оцінку розвитку, здійснювали супровід цієї дитини в освітньому процесі та слідкували за динамікою її розвитку. В окремих випадках, коли проведення комплексної оцінки було неможливим з певних причин, можливе зарахування учнів (вихованців) до спеціальних закладів освіти на підставі медичних документів, передбачених п. 6 розділу I Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 01.08.2018 № 831, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.08.2018 за № 945/32397, відповідно до профілю закладу освіти згідно п.6 Положення про спеціальну школу та п.8 Положення про навчально-реабілітаційний центр, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 221 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 № 1132), із обов’язковим проведенням вивчення розвитку дитини психолого-педагогічним консиліумом з метою визначення освітніх потреб, сильних та слабких сторін, надання рекомендацій педагогічним працівникам щодо організації навчання. У такому випадку комплексна оцінка має бути проведена фахівцями ІРЦ протягом трьох місяців від початку навчання у спеціальному закладі освіти. Для дітей, які не проходили раніше комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи в ІРЦ, потребують її вперше, перебувають на тимчасово окупованих територіях та не мають можливості виїхати для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи, ІРЦ проводить таку оцінку з використанням доступних для батьків дитини засобів та способів зв’язку. Зокрема, батьки можуть подати документи онлайн в кабінеті користувачів в АС ІРЦ, після чого ІРЦ має доступним для батьків способом (у тому числі, у випадку відсутності телефонного зв’язку, через мессенджери чи електронною поштою) встановити зв'язок з батьками ІРЦ та може отримати від батьків фото наявних додаткових документів, у тому числі медичних, продуктів діяльності дитини (малюнків, прописів, тощо), незавірених характеристик від педагогічних працівників, які раніше працювали з дитиною, тощо. Також, у випадку неможливості підключення онлайн, для здійснення відповідної оцінки батьки (інші законні представники дитини) можуть направити відеоматеріали, зняті особисто, щодо виконання дитиною запропонованих завдань, тощо. Нагадуємо фахівцям (консультантам) ІРЦ про принцип конфіденційності щодо отриманих матеріалів, недопустимість використання отриманих фото та відео не за призначенням, недопустимість поширення чи демонстрації зазначених матеріалів будь-яким чином. Надані висновки, оформлені відповідним чином в АС ІРЦ, чинні на території підконтрольній Україні для забезпечення освіти дітей. Повторна комплексна оцінка має бути проведена не пізніше ніж через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду), виїзду здобувачів освіти на підконтрольну територію або повернення тимчасово окупованої території, на якій проживає здобувач освіти, під загальну юрисдикцію України та відновлення конституційного ладу України на цій території. У виключних випадках для дітей, які не проходили раніше комплексну психолого-педагогічну оцінку в ІРЦ, потребують її вперше та перебувають закордоном, така оцінка в ІРЦ може бути проведена онлайн з врахуванням результатів оцінки, проведених за кордоном, з використанням визнаних міжнародних діагностичних методик, що дають можливість визначити стан дитини, рівень інтелекту, тощо.
Для зарахування дитини з інвалідністю в умовах воєнного стану

до закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додаються: копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу компенсуючого типу керівник ознайомлює батьків або осіб ,що їх замінюють із статутом дошкільного закладу та іншими документами , що регламентують їх діяльність.

У відповідності до пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, прийом дітей в дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі таких документів: заяви батьків або осіб, які їх замінюють, довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад та про сприятливе епідеміологічне оточення, форми №063/о (карта профілактичних щеплень), свідоцтва про народження, згоди на збір та обробку персональних даних.

Для прийому дітей до груп компенсуючого типу подають також висновок "Інклюзивно-ресурсного центру", направлення місцевого органу управління освітою.

Групи комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в дошкільному навчальному закладі. До дошкільного навчального закладу зараховуються діти віком від 2 до 7 років.

За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі комунальної форми власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

Відрахування дітей із дошкільного навчального закладу може здійснюватись:

за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному навчальному закладі;

Кiлькiсть переглядiв: 392

Коментарi