• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Правила прийому дітей

Правила прийому дітей

Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі компенсуючого типу, дитячому садку №24 «Сонечко» ,здійснюється відповідно до законів України «Про освіту» , «Про дошкільну освіту» , «Про охорону дитинства» , Базового компоненту дошкільної світи та інших нормативно правових актів України.

Зарахування до закладу дошкільної освіти, переведення та відрахування.

Зарахування дітей до державного (комунального) закладу дошкільної освіти здійснюється керівником такого закладу протягом календарного року на вільні місця у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини. Прийом заяв про зарахування дітей закладу дошкільної освіти може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника закладу дошкільної освіти. Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти. До заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти додаються: копія свідоцтва про народження дитини; медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Для зарахування дитини до спеціальних груп

до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень слуху, зору, мовлення, поведінки, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку)

Для зарахування дитини з інвалідністю

до закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додаються: копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”; копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу компенсуючого типу керівник ознайомлює батьків або осіб ,що їх замінюють із статутом дошкільного закладу та іншими документами , що регламентують їх діяльність.

У відповідності до пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, прийом дітей в дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі таких документів: заяви батьків або осіб, які їх замінюють, довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад та про сприятливе епідеміологічне оточення, форми №063/о (карта профілактичних щеплень), свідоцтва про народження, згоди на збір та обробку персональних даних.

Для прийому дітей до груп компенсуючого типу подають також висновок "Інклюзивно-ресурсного центру", направлення місцевого органу управління освітою.

Групи комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в дошкільному навчальному закладі. До дошкільного навчального закладу зараховуються діти віком від 2 до 7 років.

За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі комунальної форми власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

Відрахування дітей із дошкільного навчального закладу може здійснюватись:

за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному навчальному закладі;

Кiлькiсть переглядiв: 368

Коментарi